czwartek, 18 kwietnia 2019
Imieniny: Alicji, Bogusławy i Barbary
Wydarzenia - Zapowiedzi

 XVI Powiatowe Spotkanie Noworoczne

20 stycznia 2018 r. godz. 16:00 odbędzie się "XVI Powiatowe Spotkanie Noworoczne"
w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie (ul. Wojska Polskiego 2)

W programie:

* Wystąpienie Noworoczne

* Prezentacja z okazji przystąpienia do spółki PCZ w Brzezinach udziałowca strategicznego Profesor Adam Dziki sp. z o.o.

* Wręczenie statuetek „Lider Promocji Powiatu Brzezińskiego 2017”

* Występy lokalnych grup artystycznych (Zespoły Elita, Jazz Folk Dance)

* Wręczenie nagród dla uczestników „II Dyktanda o Pióro Starosty Brzezińskiego”

* Występ finalistów V Regionalnego Konkursu Kolęd (organizator Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach)

* Inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

* Koncert Noworoczno – Niepodległościowy (bas-baryton Stanisław Kierner)

* POCZĘSTUNEK

Zaprasza Starosta Brzeziński Edmund Kotecki


Patriotyczny Weekend w Powiecie Brzezińskim

Polskie barwy narodowe czerwień i biel będą widoczne na ulicach Brzezin w najbliższą sobotę i niedzielę.

W sobotę 11 listopada 2017 r. odbędą się Powiatowe Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

PROGRAM:

- godz. 10:00 Zbiórka - rejestracja delegacji wieńcowych i sztandarowych(Powiatowe Centrum Administracyjne w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16),

- godz. 10:15 Uroczyste rozpoczęcie uroczystości,

- godz. 10:30 Przemarsz ulicami Brzezin i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- godz. 11:00 Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym p.w. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach (ul. Reformacka 1),

- godz. 12:00 Wspólne Śpiewanie Pieśni Legionowych przy gorącej herbacie (Sala Pokój i Dobro w Klasztorze oo. Reformatów w Brzezinach). Dla uczestników spotkania śpiewniki z pieśniami legionowymi, herbata i domowe ciasto.

Natomiast w niedzielę 12 listopada 2017 r. mali i duzi będą ścigać się na różnych dystansach podczas X Biegu Niepodległościowego Powiatu Brzezińskiego Brzeziny 2017, aby przez sport demonstrować swój patriotyzm.

Gorąco zachęcam do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w Powiecie Brzezińskim z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Świętujmy RAZEM!

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki


 

 

X Powiatowy Bieg Niepodległościowy BRZEZINY 2017

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki i Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lider" Brzeziny Witold Sikorski serdecznie zapraszają małych i dużych do udziału w X Powiatowym Biegu Niepodległościowym BRZEZINY 2017

I. ORGANIZATOR
1.Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
2.LKS Koluszki

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Brzezińskiego Edmunda Koteckiego

III. CELE
1. Upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Powiatu Brzezińskiego

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 r. w Brzezinach
2. Start będzie miał miejsce na ulicy Konstytucji 3 Maja ( pasaż)
3. Rozpoczęcie imprezy:
- 9.00-10.15- wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń dla uczestników niepełnoletnich
- 11.00-12.30- wydawanie numerów startowych do biegu głównego na 10 kilometrów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 10.45- bieg dziewcząt w kategorii do 9 lat (dystans 300m.)
- 10.50 - bieg chłopców w kategorii do 9 lat (dystans 300m.)
- 11.00- wręczenie pucharów dla kategorii do 9 lat
- 11.15- bieg dziewcząt w kategorii 10—12 lat (dystans 600m.)
- 11.20- bieg chłopców w kategorii 10—12 lat (dystans 600m.)
- 11.30- wręczenie pucharów dla kategorii 10—12 lat
- 11.40- bieg dziewcząt i chłopców w kategorii 13—15 lat (dystans 1000m.)
- 11.50- wręczenie pucharów dla kategorii 13—15 lat
- 12.00- bieg kobiet i mężczyzn w kategorii 16+ ( dystans 3000m.)
- 12.30- wręczenie pucharów dla kategorii 16+
- 13-00- bieg główny dla kobiet i mężczyzn (dystans 10 kilometrów)
- 14.00- zakończenie imprezy i wręczenie pucharów za bieg główny

V. TRASA, DYSTANS
1. Wszystkie biegi rozpoczynać się będą przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy.
2. W przypadku biegów na dystansach 600, 1000,3000 i 10000 metrów, trasa biegu będzie oznaczona, a na całej jej długości rozstawione będą osoby informujące o kierunku trasy.
3. Trasa biegu głównego przebiegać będzie następującymi ulicami Brzezin: Konstytucji 3-go Maja, Bohaterów Warszawy, Głowackiego, Kulczyńskiego, Berlinga, Mrocka, Partyzantów, Ogrodowa, Tulipanowa, Zawilcowa, Przedwiośnie.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 18 października do 9 listopada:
- na adres mailowy: w.sikorski10@wp.pl (p. Witold Sikorski)
- na adres mailowy: antonio5@interia.eu ( p. Antoni Tomczyk)
- pod numerem telefonu: 506-408-620
- pod numerem telefonu: 607-937-487
- osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
(Witold Sikorski- nauczyciel wych. fiz.)
- uczniowie mogą zapisywać się w swoich szkołach u nauczycieli wychowania fizycznego

VII. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które dokonały zgłoszenia, podpisały się na liście startowej oraz odebrały numer startowy.
3. Podpisując się na liście startowej uczestnik biegu zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator biegu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a potwierdzenie tej zgody jest podpis na liście startowej.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja są zabronione.
6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
7. Zawodnicy na mecie, nieposiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani.
8. W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach okolicznościowych (biały lub czerwony kolor).

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1.Podstawą ustalenia klasyfikacji w poszczególnych kategoriach będzie kolejność dotarcia do mety potwierdzona przez Sędziego Głównego.
2.W biegu głównym za zajęcie miejsca od 1 do 3 przewidziane są nagrody pieniężne, których wysokość będzie uzależniona od całkowitej puli środków uzyskanych od sponsorów (wysokość poszczególnych nagród zostanie podana uczestnikom w dniu biegu).
3.Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej będą wręczane puchary, zarówno dla dziewcząt (kobiet) jak i chłopców (mężczyzn).
4.Dla uczestników startujących w kategoriach do 9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat rozlosowane zostaną wartościowe upominki i nagrody, które zostaną wręczone podczas zakończenia imprezy.
5.Dla uczestników startujących w kategorii 16+, którzy zajmą miejsca od 1 do 3, przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe.
6.Każdy uczestnik biegu po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy medal.
7.Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani.
8.Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
9.Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu biegu, a godzina wręczania będzie podawana na bieżąco w trakcie trwania imprezy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną (ratownik medyczny) na czas trwania Biegu.
2. Organizator biegu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki lub zgubione przez Uczestnika.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7.Zabezpieczenie zaplecza higieniczno- sanitarnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Konstytucji 3 Maja 5
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Wszelkie zapytania związane z imprezą można kierować do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie biegu:
- Witold Sikorski tel. 506-408-620
- Antoni Tomczyk tel. 607-937-487

Sponsorami nagród są:
Fit Centrum Koluszki
Producent namiotów NAP
Art Fili Twój Ogród Felicjanów
Inter Solar w Buczku - właściciel restauracji "Raz na wozie"


 

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Starosta Brzeziński zaprasza do udziału w Powiatowych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 (piętro I)

PROGRAM:

10:00  Czytanie „Wesela” i innych utworów S. Wyspiańskiego przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
12:00  Uroczyste wręczenie okolicznościowych upominków
12:30  Koncert „Od Krakowa płynie pieśń” (Joanna Depczyńska - śpiew,  Łukasz Skonieczny  - fortepian)
13:00  Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Osoby dorosłe, chętne do udziału w akcji Narodowego Czytania "Wesela", prosimy o dokonanie telefonicznych zgłoszeń pod numerem tel. 46 874 11 11 wew. 41 do 9 października 2017 r.
Dla wszystkich uczestników Narodowego Czytania okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe pieczęcie w przyniesionych wydaniach "Wesela" S. Wyspiańskiego.


 

 

Zawody w jeździe na rolkach "Nie daj się wyrolKować".

Startujemy 17 września 2017 (niedziela) o 15:00 spod szkoły w Przyłęku Dużym.
Będą dyplomy i puchary.
Mocne emocje gwarantowane!!!
Każdy startujący musi zabrać ze sobą kask ochronny.
NIE MA OGRANICZEŃ WIEKOWYCH!!!
W przypadku niepełnoletnich uczestników zawodów wymagana jest obecność rodziców lub ich pisemna zgoda
na udział w imprezie!

ZAPRASZAJĄ
Powiat Brzeziński
Gmina Rogów
Parafia p.w. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie


 

Dożynki Miejsko - Powiatowe Brzeziny 2017

Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 10 września 2017 r. w Brzezinach. W tym roku współorganizowane jest przez Miasto Brzeziny, dlatego część sakralna zaplanowana została w Kościele pw. Św. Krzyża w Brzezinach, a część świecka na terenie Muzuem Regionalnego w Brzezinach.

Prezentujemy program Dożynek Miejsko - Powiatowych BRZEZINY 2017:

  • 12:00 Uroczysta Msza Św. w intencji rolników, sadowników i pszczelarzy w Kościele pw. Św. Krzyża w Brzezinach
  • 13:00 Paradne przejście korowodu dożynkowego do Muzeum Regionalnego w Brzezinach i prezentacja wieńców dożynkowych
  • 15:00 Zespół Tańca Ludowego „Harnam”
  • 16:00 Finał IX Powiatowego Konkursu Orki
  • 16:30 Zespół „Iskra” z Jeżowa
  • 17:00 Zespół „Co noc”
  • 17:45 Zespół „Colorado Band”
  • 19:00 „Bałucka Kapela Podwórkowa” i potańcówka

Dla wszystkich zalewajka po brzezińsku przygotowana przez Koło Gospodyń Miejskich "Babeczki Chili".
Nie zabraknie atrakcyjnych stoisk i konkursów.

ZAPRASZAJĄ
Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki

Podmioty zainteresowane wystawieniem stoisk prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Brzeziny (tel. 46 874 22 24).

Za program i prowadzenie imprezy odpowiada Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.


 

Starosta Brzeziński, Klub Motocyklowy EBeeRy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat" zapraszają na XII ZLot Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim.

 - 13:30 msza św. za motocyklistów w klasztorze oo. Reformatów w Brzezinach przy ul. Reformackiej

 - 14:00 paradny przejazd po Ziemi Brzezińskiej

 - ok. 14:40 szereg atrakcji na terenie parkingu Urzędu Miasta w Brzezinach.

ZLEĆMY SIĘ W BRZEZINACH!!!


 

Święto Zalewajki to wieloletnia tradycja Ziemi Brzezińskiej. Ta coroczna impreza plenerowa, odbywająca się w pierwszy weekend lipca, jest jedną z największych w regionie. Jest to nie tylko spotkanie wielbicieli kuchni regionalnej, ale również osób związanych z turystyką, muzyką i sztuką, producentami wyrobów naturalnych i innych z okolic Łodzi.

Podczas spotkania w siedzibie firmy Inter Solar (Raz na wozie) we wsi Buczek 26 co roku odbywa się konkurs gotowania zalewajki połączony z degustacją, występy artystów oraz liczne konkursy. Lokalni producenci mają możliwość wystawienia i promowania swoich produktów, a goście spróbowania przepysznych dań włącznie z mięsem byka pieczonego w całości, co jest wyjątkową atrakcją ze względu na jej unikatowość – jako jedyni w Polsce posiadamy technologię, która na to pozwala. W zeszłorocznej edycji udział wzięło ok. 30 firm, a na wydarzeniu pojawiło się ponad 1000 osób.

Impreza ma charakter otwarty, więc zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia czasu wspólnie, na łonie natury w miłym towarzystwie, przy dobrym jedzeniu.
W tym roku także w programie:

KONCERT TENORA DARIUSZA STACHURY
PRZEBOJE ZESPOŁU ABBA
ILUZJONISTA MISTRZ CORELLI
PIECZONY BYK W CAŁOŚCI

Początek imprezy godz. 12:00.
Miejsce imprezy Buczek 26 (gmina Brzeziny).

POWIAT BRZEZIŃSKI POLECA!!!!!!


 

 


 

DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 19 maja 2017 r.


Otwarta impreza, która odbędzie się 19 maja 2017 r. (piątek)  jest kontynuacją rozpoczętej  w 2013 r. tradycji wspólnego świętowania GODNOŚCI OSOBISTEJ pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Brzezińskiego.


PROGRAM:
10:00 Zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie
10:30 Pochód Godności
11:00 Uroczysta Msza Polowa w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
12:00 Wystąpienia gości i patronów
12:15 Turniej sportowy dla dzieci i młodzieży "Start dla godności".


Dodatkowe atrakcje: dmuchańce, wata cukrowa, poczęstunek, zabawy z animatorami, występ zespołu "Nocna zmiana".


Impreza otwarta planowana do godz. 15:00.


Wydarzenie objęte patronatem Starosty Brzezińskiego Edmunda Koteckiego


 


 

Ferie Zimowe 2017 pełne niespodzianek… tylko w Powiecie Brzezińskim!

Zapraszamy do skorzystania z oferty:

 

Muzeum Regionalnego w Brzezinach  www.muzeumbrzeziny.pl

15 stycznia 2017 roku (niedziela) o godz. 14.00.
Finisaż wystawy „ W odpowiedzi na wojnę…”
Ostatnie zwiedzanie wystawy połączone z prelekcją artysty łódzkiego Bartka Jarmolińskiego
„ Sztuka jako głos w walce o wolność” – analiza wybranych dzieł  sztuki polskiej z okresu 1970-2010.

Dla DZIECI
16 stycznia 2017 godz. 10.00

 „Do pędzla przystąp” –  warsztaty plastyczne  związane z zamknięciem wystawy  „ W odpowiedzi  na wojnę…”

19 stycznia 2017 godz. 10.00
Forma eksperymentalna - ćwiczenia ze sztuki współczesnej ( abstrakcja, dadaizm, surrealizm) - zajęcia dla dzieci

26 stycznia 2017 godz. 10.00
Dawne karnawały. Tradycje, historia, zwyczaje.
„Bon ton” ,  czyli nauka dobrych manier przy stole.

27 stycznia 2017 godz. 10.00
Dawne zabawy i zabawki. Warsztaty plastyczne.

   

 

Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała www.kolejrogowska.pl

Niecałe 40 km od Łodzi ponad 100-letnia zabytkowa kolej wąskotorowa uruchamia specjalne pociągi zimowe.
Szczegółowy rozkład jazdy, rezerwacja i sprzedaż biletów przez Internet na: www.kolejrogowska.pl

Zapewniony przejazd ogrzewanymi wagonami oraz ciepły poczęstunek w cenie biletu.
Zarezerwuj już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona.

 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie www.goksirjezow.szkolnastrona.pl

Zajęcia dla dzieci od lat 6:
16.01.2017 godz. 9-13
18.01.2017 wyjazd do kina na film "Sing"
23.10.2017 godz. 9-12
24.01.2017 godz. 9-13 

Zajęcia w świetlicach wiejskich gminy Jeżów:
Rewica 17.01.2017 godz. 10:30 - 14:00
Góra 20.01.2017
Przybyszyce 27.01.2017

Koncert „Cała sala śpiewa z nami” Jerzy Połomski
Wyjazd do MDK Rawa Mazowiecka
21.01.2017 godz. 16:00
Cena bilety – 42 zł. Zapisy w GOKSiR w Jeżowie tel. 46 875 52 03

 

Zalewu Batorówka www.zalewbatorowka.pl

Kąpiele w Klubie Morsa w Woli Łokotowej  
22 i 29 stycznia 2017 godz. 11:00
tel. 603 785 065

 

Życzymy udanych i bezpiecznych ferii.

 


 

 

Atrakcją "IX Powiatowego Biegu Niepodległościowego" 13 listopada 2016 r. będzie - DODATKOWO W TYM ROKU - konkurencja rowerowa na dystansie 3000m dla roczników:
1. chłopcy i dziewczynki rocznik 2007 i młodsi (do 3 kl SP)
2. chłopcy i dziewczynki rocznik 2006 i 2004 (4-6 SP)
3. open rocznik 2003 - 2001 (Gimnazjum)

Start konkurencji rowerowej o godzinie 11:55
zapraszamy amatorów.
Wymagane: dowolny sprawny rower i kask rowerowy.
Zdobywcy miejsc 1-3 dostaną oryginalne pamiątkowe medale.
Można startować w konkurencji biegowej i rowerowej.
Zapisy do 10.11 pod adresem mailowym BrzezinyMTB@10g.pl lub pod numerem telefonu 515 317703 i w dniu imprezy od 9.00 do 11:30. UPAMIĘTNIJMY RAZEM 98. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!!!