środa, 16 czerwca 2021
Imieniny: Aliny, Anety i Justyny

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

23-04-2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informujemy o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.